RADA MIASTA RZESZOWA. MARCIN DERĘGOWSKI: Chcemy zostać Europejską Stolicą Kultury 2029 roku

|

RADA MIASTA RZESZOWA. MARCIN DERĘGOWSKI: Chcemy zostać Europejską Stolicą Kultury 2029 roku

RADA MIASTA RZESZOWA. MARCIN DERĘGOWSKI: Chcemy zostać Europejską Stolicą Kultury 2029 roku

Podczas sesji Rady Miasta Rzeszowa radni dyskutowali na wiele kluczowych dla mieszkańców tematów. Wśród nich omawiany był również projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Miasto Rzeszów do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku.

O znaczeniu przystąpienia przez Miasto Rzeszów do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku rozmawiamy z radnym Marcinem Deręgowskim.

huge (15)

grafika poglądowa

W dniu 14 listopada 2022 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków aplikacyjnych dla polskich miast ubiegających się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029 w oparciu o Decyzję Nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii Europejskiej na rzecz „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2020-2033. Działanie na rzecz „Europejskich Stolic Kultury” ma na celu ochronę i promowanie bogactwa i różnorodności kultur w Europie oraz podkreślanie ich cech wspólnych, przy jednoczesnym zwiększaniu poczucia przynależności obywateli do wspólnej przestrzeni kulturowej. Działanie ma zachęcać do wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego, a także do wyeksponowania wspólnego dziedzictwa kulturowego. Ma również na celu wspieranie wkładu kultury w długoterminowy rozwój miast, które mogą włączyć w działania otaczające je obszary, zgodnie z ich indywidualnymi strategiami i priorytetami. Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury, przez rok realizuje specjalny program kulturalny, korzysta też z inwestycji, które mają przyczynić się do jego rewitalizacji i wspomóc jego długoterminowy rozwój. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest przyznawany sekwencyjnie: dwóm lub trzem miastom z krajów UE, EOG/EFTA oraz krajom kandydującym (lub potencjalnym kandydatom). Dotychczas dwa polskie miasta: Kraków (w 2000 r.) i Wrocław (w 2016 r.) zostały wyróżnione tym tytułem.

Po raz kolejny Polska może zgłosić swoje miasto (wraz ze Szwecją) w 2029 r. Tytuł przyznawany jest na okres 1 roku. Organizacja obchodów związanych z nadaniem wybranemu miastu tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury” w 2029 r. to okazja do wypromowania zwycięskiego miasta na arenie międzynarodowej. Do korzyści płynących z tej promocji można zaliczyć wzrost liczby turystów w roku obchodów, rozwój sektorów związanych z obsługą ruchu turystycznego (sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), przyciągnięcie do miasta inwestorów zagranicznych, którzy przyczyniają się do rozwoju miasta w dziedzinach innych niż kultura i turystyka. Wydarzenia artystyczne przygotowywane przez miasta organizujące obchody Europejskiej Stolicy Kultury mogą być ważnym czynnikiem umocnienia tożsamości kulturalnej. Mogą być też ważnym czynnikiem aktywizacji lokalnych instytucji kulturalnych. Sześć lat przed rokiem obchodów Europejskiej Stolicy Kultury, instytucja odpowiedzialna za proces wyłonienia ESK (w Polsce jest to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), publikuje zaproszenie do składania wniosków aplikacyjnych przez zainteresowane miasta. Europejskie Stolice Kultury są wyznaczane na cztery lata przed właściwym rokiem obchodów (przy czym nabór ogłaszany jest 6 lat przed rokiem obchodów). Miasta otrzymują wystarczający czas na zaplanowanie i przygotowanie wydarzenia. Zwycięskie miasto otrzymuje także nagrodę im. Meliny Mercouri (obecnie 1,5 mln EUR). Podobnie jak w latach poprzednich, instytucją odpowiedzialną za procedurę wyboru Europejskiej Stolicy Kultury w Polsce jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po zakończeniu naboru, zgłoszone kandydatury oceniane są przez powołany przez Komisję Europejską zespół niezależnych ekspertów składający się z dziesięciu ekspertów europejskich oraz do dwóch ekspertów wskazanych przez dane państwo członkowskie. Wszystkie zainteresowane naborem polskie miasta, które chcą ubiegać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 muszą pisemnie poinformować o zamiarze złożenia wniosku najpóźniej do 14 sierpnia 2023 r. Termin składania wniosków aplikacyjnych mija 15 września 2023 r. Dynamicznie rozwijające się Miasto Rzeszów, o którym jest coraz głośniej na arenie międzynarodowej, znajduje się obecnie w sprzyjającej sytuacji politycznej aby sięgnąć po tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Tytuł ten stał by się naturalnym bodźcem do spektakularnego, wielokierunkowego rozwoju naszego Miasta.

29-03-2023


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie