Redakcja:
tel. + 48 13 46 44 338
e-mail: biuro@p24.pl

Redaktor naczelny: Mateusz Pniewski

Wpis do katalogu obiektów turystycznych: https://bieszczady24.pl/oferta
Reklama banerowa: https://bieszczady24.pl/reklama


FILMY PROMOCYJNE dla branży turystycznej:


Podmiotem prowadzącym serwis jest:

OBSŁUGA MEDIALNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby: 38-500 SANOK, ul. Mickiewicza 29/206
Kapitał Zakładowy: 5.000 zł
NIP: 6871956897
REGON: 180887377
KRS: 0000433465
Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rzeszowie