Wilki i niedźwiedzie na „celowniku” urzędników

BIESZCZADY/PODKARPACIE. Wilki i niedźwiedzie nie od dzisiaj dają się we znaki mieszkańcom Bieszczad. Ich ofiarami stają się głównie zwierzęta hodowlane, domowe, pszczele rodziny. Zdarzają się też ataki na ludzi i ich mienie. Tych niebezpiecznych zdarzeń przybywa. W ostatnich dniach urzędnicy z Ustrzyk Dolnych i Zagórza zwrócili się z apelem do mieszkańców.

W związku z atakami wilków na zwierzęta domowe i gospodarskie oraz z istniejącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi, prosimy, aby wszystkie sytuacje związane bezpośrednio z zagrożeniem życia lub zdrowia, spowodowane przez zwierzę podlegające ochronie gatunkowej – wilk, ryś, niedźwiedź – zgłaszać właściwym służbom uprawnionym do wykorzystywania niektórych rodzajów środków przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia tj. Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych – apeluje Gmina Ustrzyki Dolne.

Gmina przypomina również, że w przypadku zaobserwowania wilka, rysia lub niedźwiedzia w pobliżu terenów zabudowanych lub w innych niepokojących okolicznościach (np. niepłochliwe osobniki), należy każdorazowo zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Ustrzyki Dolne osobiście w pokoju nr A 1.3 lub pod nr tel. 13 460 80 11.

– Prosimy, aby dokumentować (np. zdjęcie wykonane telefonem) i zgłaszać wszystkie obserwacje w celu zarejestrowania rzeczywistej skali zjawiska – dodaje Urząd Gminy w Ustrzykach Dolnych.

apel1

W podobnym tonie, apel do mieszkańców wystosowały władze Miasta i Gminy Zagórz. W tym wypadku chodzi jednak o niedźwiedzie.

– W związku z obserwowaną w ostatnim czasie aktywnością niedźwiedzi pojawiających się w bezpośrednim sąsiedztwie siedzib ludzkich, m.in. na terenie miejscowości Czaszyn, Poraż i Zagórz, uprzejmie prosimy o niezwłoczne informowanie Urzędu Miasta i Gminy Zagórz o tego typu incydentach drogą mailową: urzad@zagorz.pl wraz z ewentualną dokumentacją w formie plików foto lub video utrwalonych np. za pomocą smartfonów. Uzyskane w ten sposób informacje pomogą nam zintensyfikować nasze działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców narażonych coraz częściej na bardzo niebezpieczne kontakty z drapieżnikami. Jednocześnie uprasza się o zabezpieczenie resztek jedzenia przed dzikimi zwierzętami, których w żadnym razie nie można dokarmiać – apeluje Urząd Miasta i Gminy Zagórz.

apel2

W tym roku Skarb Państwa zapłacił rolnikom na Podkarpaciu ponad sto tysięcy złotych za szkody wyrządzone przez niedźwiedzie i wilki. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie przyjęła 373 zgłoszenia dotyczące szkód wyrządzonych przez te zwierzęta.

– Otrzymaliśmy 200 zgłoszeń dotyczących szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie, za które wypłaciliśmy odszkodowania na kwotę ponad 500 tys. zł. To o 100% więcej niż w roku ubiegłym. W 2022 roku mieliśmy tylko 99 zgłoszeń wyrządzenia szkód przez te drapieżniki. Natomiast wilki wyrządziły 173 szkody. Trzeba było za nie wypłacić ponad 400 tys. zł. W przypadku wilków jest to o 100 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym – poinformował Łukasz Lis, rzecznik prasowy RDOŚ w Rzeszowie.

Aby uzyskać odszkodowanie w przypadku stwierdzonych szkód wyrządzonych przez zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej należy zgłaszać się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – Wydział Spraw Terenowych I w Krośnie.

AZS/WZ
Fot. AZS/WZ

12-12-2023


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie