Zmarł ks. prałat dr Stanisław Janusz – Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego

Zmarł ks. prałat dr Stanisław Janusz – Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego

5 marca zmarł ksiądz prałat dr Stanisław Janusz, długoletni proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie i dziekan Dekanatu Dynowskiego. Dwa lata temu uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Powiatu Rzeszowskiego.

Ks. prał. dr Stanisław Janusz urodził się 3 kwietnia 1951 r. w Starej Dąbrowie k. Słupska. Po ukończeniu studiów w przemyskim WSD, przyjął święcenia kapłańskie 5 czerwca 1977 r. w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w Górnie k. Rzeszowa, Rzeszowie (pw. MB Różańcowej), Żołyni i Rzeszowie (pw. NSPJ). Pełnił funkcję proboszcza w Cisnej (1986-1988), w Pawłosiowie (1993-1995) oraz w Dynowie (1995-2021). Studiował w Lublinie i w Rzymie. Przez kilka kadencji był dziekanem dekanatu dynowskiego. Odznaczony przywilejem EC. W 2003 r. został włączony do grona honorowych, a w 2012 r. do grona gremialnych kanoników Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej.

Duchowny był bardzo zaangażowany w sprawy społeczności lokalnej, za co m.in. 24 czerwca 2021 został uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Powiatu Rzeszowskiego.

To osoba, która swoją działalnością pokazuje, jak w duchu ekumenicznym łączyć sprawy wiary z życiem społecznym. Jednym z obszarów jego działania jest wychowanie patriotyczne i religijne, angażowanie młodzieży w pomoc bliźniemu, krzewienie dobra i wrażliwości na ludzką krzywdę oraz cierpienie. Ksiądz Prałat Stanisław Janusz jest też ceniony za propagowanie kultury chrześcijańskiej. Cieszy się szacunkiem i uznaniem lokalnej społeczności, która dostrzega wartość tej pracy i jej rolę w kształtowaniu postaw kolejnych pokoleń mieszkańców powiatu rzeszowskiego – można było przeczytać w uzasadnieniu nadania tytuły Zasłużonego dla Powiatu Rzeszowskiego.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w środę 8 marca, godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, po niej nastąpi pochówek na miejscowym cmentarzu komunalnym.

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

07-03-2023


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie