BIESZCZADY / PODKARPACIE. W Bieszczadzkim Parku Narodowym trwają właśnie prace remontowe niebieskiego szlaku z Wołosatego na Tarnicę. Od tej pory turyści na najwyższy szczyt Bieszczad wychodzić będą... po schodach.

Intensywny ruch turystyczny i spływająca szlakiem woda opadowa spowodowały bardzo dużą erozję stoków wzdłuż ścieżek. W wielu miejscach powstały rowy erozyjne zagłębione do ok. 1 m i o szerokości blisko trzech metrów. Woda wypłukała uruchomione butami drobniejsze frakcje pokrywy glebowej, pozostawiając gruby i ruchomy gruz utrudniający chodzenie, co powodowało, że turyści omijając takie miejsca wydeptywali nowe ścieżki niszcząc chronioną roślinność.

schody

Do pogorszenia sytuacji przyczyniały się też powtarzane, co roku masowe wejścia na rozmiękczone mokre szlaki w okresie wielkanocnym. Wielkopiątkowe pielgrzymki liczyły nawet do 4 tys. osób. Konieczność generalnego remontu zaistniała już ponad 6 lat temu. Park uzyskał na ten ważny cel środki dopiero w 2014 roku, a realizowane prace mają wielkie znaczenie dla ochrony przyrody BdPN na najbardziej uczęszczanym szlaku turystycznym. W piętrze leśnym budowane są stopnie kamienne, kładki drewniane, progi przeciwerozyjne i bariery ochronne. Na połoninach najsilniej zniszczone odcinki będą zabezpieczone dębowymi progami. Pomiędzy nimi utworzone zostaną odpowiednio wyprofilowane stopnice. Stare zabezpieczenia ochronne są demontowane, a w ich miejsce do końca czerwca powstaną nowe. Mają one zabezpieczyć otoczenie przyrodnicze szlaku przed rozdeptywaniem i erozją oraz ułatwić zwiedzającym poruszanie się. Całość prac finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. BdPN nie chce zamykać szlaku na czas remontu. Obecnie szybki postęp prac powstrzymuje deszczowa pogoda. Dyrekcja BdPN prosi o ostrożność i zwracanie szczególnej uwagi przy przechodzeniu przez miejsca, gdzie obecnie trwają prace remontowe. Podobne prace będą prowadzone w lipcu i sierpniu na stromym odcinku szlaku prowadzącym z Przełęczy Goprowskiej w kierunku Krzemienia. źródło: BdPN