BIESZCZADY/ PODKARPACIE. Bieszczadzki Park Narodowy wydał mapę przyrodniczo-kulturową z informatorem pt.: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Mapa wydana jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i słowackiej.

– To pierwsze tego rodzaju wydawnictwo obejmujące całość obszaru trójstronnego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Wydawnictwo zawiera m.in.: atrakcje przyrodniczo-kulturowe, ścieżki przyrodnicze, szlaki piesze, konne i rowerowe – informuje Bieszczadzki Park Narodowy.  Jednocześnie trwają prace nad mobilną aplikacją zintegrowaną z mapą i informatorem, zawierającą atrakcje turystyczne i kulturowe, panoramy widokowe oraz wirtualne modele 3D w technologii Augmented Reality nieistniejących obiektów kulturowych, a także ciekawe gatunki fauny i flory.

Publikacja została wykonana przy współpracy z Parkiem Narodowym Połoniny ze Słowacji w ramach mikroprojektu pn.: Z wizytą w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” – lepiej poznać, by skuteczniej chronić , współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

MZ / Bieszczadzki Park Narodowy

Fot. Bieszczadzki Park Narodowy