BIESZCZADY / PODKARPACIE. W Polańczyku trwa konferencja pt. "Budowa Lokalnego Rynku Energii. Współpraca Biznesu z Samorządami". Spotkanie zorganizowało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych przy współpracy merytorycznej PGE Energia Odnawialna S.A. pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego

Poniżej program konferencji:

10:30 Rejestracja
11:00 Rozpoczęcie konferencji
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Członek Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej
Krzysztof Majcher – Dyrektor Oddziału, PGE Energia Odnawialna S.A.,
Oddział ZEW Solina - Myczkowce w Solinie
11:30 Współpraca PGE Energia Odnawialna S.A. z samorządem
dr Arkadiusz Sekściński – p.o. Prezesa Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.
11:45 Autonomizacja energetyczna Wyspy Energetyk w Solinie
Szymon Kowalski – Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, PGE Energia Odnawialna S.A.
12:00 Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii
w kontekście form ochrony przyrody
Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
12:20 Energetyka ze źródeł odnawialnych w dokumentach programowych województwa
podkarpackiego za okres 2021 +
Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
12:40 Sesja pytań
13:30 Obiad