SOLINA / PODKARPACIE. Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji kolejki gondolowej i wieży widokowej nad zaporą w Solinie. Strategiczna dla całych Bieszczadów inwestycja za 60 mln zł ma być jedną z największych atrakcji turystycznych.

Kolejka gondolowa i wieża widokowa nad zaporą w Solinie to jeden z kilku strategicznych projektów inwestycyjnych dla Polskich Kolei Linowych na najbliższe lata.

Na nowe atrakcje dla turystów, którzy będą odwiedzać Bieszczady, PKL ma wydać 60 mln zł.

WIZUALIZACJA

grafika: Polskie Koleje Linowe S.A.

W dniu 29 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku odbyła się część jawna przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Solina, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa Kolei Gondolowej wraz ze stacją dolną „Plasza”, górną „Jawor”, budynkami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną.

W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta. Była to oferta Polskich Kolei Linowych. Komisja przetargowa dokonała sprawdzenia złożonej oferty i stwierdziła, że nie spełnia ona wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu, ze względu na to, że zaoferowana cena była niższa od ceny wywoławczej nieruchomości, co spowodowało rozstrzygnięcie przetargu z wynikiem negatywnym.

- Po zapoznaniu się z uzasadnieniem Spółki przyjmuje je do wiadomości i cieszę się, że pomimo trudnej sytuacji w gospodarce i turystyce, spowodowanej epidemią koronawirusa, jaką PKL zawarł w uzasadnieniu oferty złożonej w konkursie, Spółka jest nadal zainteresowana zrealizowaniem tej strategicznej inwestycji na terenie Gminy Solina - mówi Adam Piątkowski, wójt Gminy Solina.

Epidemia koronawirusa wpłynęła na wszystkie obszary gospodarki i wprowadziła nowe okoliczności także dla inwestorów i samorządów.

Gmina zamierza w najbliższym czasie ogłosić kolejny przetarg na zbycie nieruchomości wraz ze zobowiązaniem realizacji inwestycji na warunkach konkursowych, by budowa kolei widokowej nad zaporą wodną w Solinie mogła zostać zrealizowana jak najszybciej.

- Potrzebujemy takiej inwestycji w Solinie, która jest szansą na wzrost zainteresowania turystów Bieszczadami i będzie wraz z planowanym zapleczem turystycznym stanowić jej olbrzymią atrakcję - zaznacza Adam Piątkowski.

Cenę wywoławczą za nieruchomości wykazane do sprzedaży pod budowę kolejki i wieży, oszacowano na ponad 8,5 mln zł.

Do tematu wrócimy.

źródło: Red., Urząd Gminy Solina, PKL

grafika: Polskie Koleje Linowe S.A.