Chrewt

CHREWT (Gmina Czarna) Miejscowość leży u podnóża Otrytu około 5 kilometrów od Polany. Powstała ok. 1436 roku. Była lokowana na prawie wołoskim i wchodziła w skład dóbr Piotra Kmity. Pierwotnie ulokowana była, na terenach zalanych obecnie przez wody jeziora solińskiego.

W pierwszych latach XX wieku zamieszkiwało ją około 600 osób. Była to głównie ludność pochodzenia bojkowskiego. Na trenie wsi istniał dwór, spichlerz, dwa folwarki, młyn i trzy karczmy oraz cerkiew pw. św. Parsekwii wybudowana w 1670 roku.

W czasie II wojny światowej (1939 –1941) Chrewt znalazł się w granicach ZSRR. W roku 1951 miejscową ludność przesiedlono w okolice Rawy Ruskiej i Sokola. Obecnie Chrewt zamieszkuje kilka rodzin.

W latach 1970 – 1980 okolice były zagospodarowane przez PGR. W miejscowości znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, przystanie jachtów, rowerków wodnych, pola namiotowe. W drugiej części miejscowości (dostęp przez Olchowiec) punkt widokowy przy karczmie.