MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU

Ciekawym punktem na mapie podczas zwiedzania Sanoka oraz Bieszczadów jest Muzeum Historyczne w Sanoku. Co można w nim zobaczyć?

Wielu kojarzy je tylko z ekspozycją prac Zdzisława Beksińskiego oraz zbiorem ikon, a to nie wszystko.

 

Wystarczy chociażby dodać, że sanocki zamek proponuje podróż po różnych epokach i stylach. Rozpoczyna się ją w piwnicach od „Historii w ziemi zapisanych”. To dosyć kameralna, lecz niezwykle nastrojowa wystawa zabytków archeologicznych ukazuje ponad 600 najciekawszych eksponatów ze zbiorów muzeum.

 

W gablotach, w układzie chronologicznym, przedstawiono kulturę materialną społeczności żyjących w okolicach Sanoka. Prezentowane przedmioty trafiły do zbiorów zamkowych zarówno w wyniku prowadzonych na tym terenie badań archeologicznych, jak też w postaci darów od przypadkowych znalazców.

 

Idąc dalej można obejrzeć zbiór ceramik pokuckich, największą tego typu kolekcję w Polsce. Została ona przekazana muzeum przez Aleksandra Rybickiego w 1978 roku. Pokucie to kraina położona w Karpatach Wschodnich, w górnym biegu Prutu i Czeremoszu, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Naczynia pokuckie robione były z łatwo topliwych glin, a następnie oblewane szkliwem ołowiowym.

Warto zaznaczyć, że szczególne miejsce w zbiorach sanockiego muzeum zajmuje zespół malarstwa portretowego z XVII-XIX w. Osoby przedstawione na obrazach związane były z ziemią sanocką poprzez pochodzenie, zajmowane pozycje oraz związki rodzinne. W dużej mierze obiekty te przejęto po II wojnie światowej od szlacheckiej rodziny Załuskich z Pałacu w Iwoniczu.

 

Coś dla siebie znajdą również miłośnicy militariów. Ekspozycja prezentuje kolekcję uzbrojenia, wzbogaconą szczególnie cennymi eksponatami, które udostępnił zwiedzającym prywatny kolekcjoner. Znajdują się tam zabytki związane z Sanokiem i ziemią sanocką, ale także militaria pochodzące z różnych regionów, przekazywane do muzeum przez darczyńców.

 

W tym miejscu należy przypomnieć, że ekspozycja sztuki cerkiewnej należy do jednych z najpiękniejszych kolekcji w Polsce. W swoich zbiorach gromadzi ponad 1200 eksponatów. Najwcześniejsze przykłady malarstwa cerkiewnego, ikony jak też przedmioty liturgiczne, pochodzącą zarówno z istniejących jak i nieistniejących prawosławnych i greckokatolickich cerkwi z terenów południowo-wschodniej Polski i dzisiejszej Ukrainy.

 

Większość odwiedzających przyjeżdża do sanockiego zamku dla największej na świecie – liczącej około 600 prac – ekspozycji prezentującej bogatą i różnorodną twórczość Zdzisława Beksińskiego. Uznawany jest za jednego z najciekawszych, a za razem najbardziej intrygujących artystów współczesnych.