Cerkiew w Orelcu

Drewniany kościół zbudowano jako greckokatolicką cerkiew w II połowie XVIII wieku.
Według tradycji została ona wzniesiona z materiałów pozyskanych z rozbiórki cerkwi w  pobliskich Uhercach. Wyremontowano ją w 1933 roku. Wtedy też najprawdopodobniej dobudowany został przedsionek. Od 1947 roku była nieużytkowana, z kolei 20 lat później przejął ją kościół rzymskokatolicki. Po remoncie budowla pełniła funkcje kościoła filialnego parafii w Uhercach, a potem w Bóbrce.

Oryginalne wyposażenie niestety nie zachowało się. XVIII wieczne figury aniołów z ołtarza oraz płaskorzeźba przedstawiająca Boga Ojca, a także XIX wieczna figura św. Jana Nepomucena znajdują się w Muzeum w Łańcucie, w Dziale Sztuki Cerkiewnej.

Przy kościele stoi także drewniana dzwonnica, wzniesiona na planie kwadratu.