Smolnik nad Osławą - kościół (dawna cerkiew)

Murowana grecko-kat. cerkiew z 1806 r. z murowaną dzwonnicą obok. We wnętrzu zachowany cenny czterostrefowy ikonostas współczesny cerkwi z bogatą dekoracją snycerską i ikonami z XVIII-XIX w. Od 1969 r. jest kościołem fil. rz. kat. Klucze i oprowadzanie: p. Maria Mrugała nr 18. We wsi kilka zabytkowych domów z pocz. XX w. Wola Michowa - zachował się tutaj żydowski cmentarz (kirkut), na którym ocalało ok. 50 nagrobków, najstarszy z 1780 r. Na zamówienie do miejscowości dociera bieszczadzka ciuchcia z Majdanu i zabiera turystów na piękną widokową trasę do Przysłupia.