BIESZCZADY: Szlaki są w wielu miejscach błotniste i śliskie

BIESZCZADY / PODKARPACIE. Prosimy o uwzględnienie w czasie wypraw w góry (przyszła już ”Polska Złota Jesień”), że po kilkunastu dniach intensywnych opadów deszczu szlaki są w wielu miejscach błotniste i śliskie.  W związku z intensywnymi opadami, pogorszył się również stan jednego z kilkunastu deszczochronów funkcjonujących w parku w wyższych położeniach górskich. Jest to deszczochron w pobliżu Przełęczy Goprowskiej. Obecnie zostaje wyłączony z użytkowania, ale będzie remontowany.

BdPN przygotowuje się do wyremontowania tzw. „końskiej drogi”, czyli ok. 1,5 km fragmentu trasy (oznakowanej na żółto) prowadzącej do naszego schronu. Ten odcinek pełni wiele funkcji: jest drogą ratowniczą dla GOPR, trasą przeciwpożarową, trasą zaopatrzenia schronu. Jest to również trasa służąca naszemu leśnictwu Osada w celu prowadzenia zabiegów ochrony czynnej, zarówno w lesie jak i na połoninie. Remont polegał będzie na brukowaniu wybranych fragmentów trasy naturalnym kamieniem – piaskowcem i wykonaniem jej odwodnienia. Zacznie się w połowie października. Obecnie trwają procedury przetargowe. Udostępnienie tego odcinka nastąpi po remoncie. Szlak będzie czynny w okresie zimowym. Korzystajcie obecnie prosimy z obejścia do głównego szlaku beskidzkiego kol. czerwonego (wrócił do dawnego przebiegu) – dzięki łącznikowi (kolor zielony).

Szlaki w całym parku są oznakowane zgodnie z instrukcją znakowania szlaków PTKK oraz w uzgodnieniu z tą organizacją. Bezprzedmiotowe jest prowadzenie dyskusji na temat nazewnictwa, w tym naszego schronu. Na drogowskazach dla pokazania związku obecnego obiektu z poprzednim, znakarze PTTK dopisali „2” w uzgodnieniu z Parkiem. W czasie wypraw w góry licencjonowani przewodnicy PTTK (www.bdpn.pl, zakładka turystyka) przybliżą Państwu również definicję schroniska górskiego i podpowiedzą, które obiekty na terenie Bieszczad Zachodnich posiadają taki status.

Schron będzie czynny całą dobę już w październiku (ogłosimy niedługo zasady korzystania z niego). Obecnie trwa rozruch i doposażanie tego miejsca. W obiekcie dyżury ma GOPR, Straż Parku, a na stałe jest 2-osobowa obsługa administracyjna.

Dziękujemy Państwu za wszystkie dobre słowa i komentarze, które otrzymaliśmy po zakończeniu przebudowy tego obiektu.

Dyrekcja BdPN

30-09-2022


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie