KOMAŃCZA ma swój SZTANDAR! „Reprezentujcie go z DUMĄ!” (VIDEO)

|

KOMAŃCZA ma swój SZTANDAR! „Reprezentujcie go z DUMĄ!” (VIDEO)

GMINA KOMAŃCZA / PODKARPACIE. Przy kościele pw. świętego Józefa w Komańczy odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Gminie Komańcza. Dla lokalnego samorządu oraz dla wszystkich mieszkańców gminy, to moment, który na zawsze zapisze się w historii. Zapraszamy do obejrzenia NASZEJ RELACJI VIDEO.

30 września br roku odbyło się uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru Gminie KOMAŃCZA. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w parafialnym rzymskokatolickim kościele pw. Św. Józefa w KOMAŃCZY pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa przemyskiego Adama SZALA. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli obok świątyni, gdzie odbyła się druga część uroczystości od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.

Na uroczystość przybyli m.in. poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy, Zakładu Karnego w Łupkowie, OSP KSRG Rzepedź , OSP KSRG Komańcza , OSP Szczawne oraz Koła Łowieckiego „Knieja” w Komańczy.

Po powitaniu wszystkich uczestników uroczystości, w podniosłej atmosferze, nastąpiło poświęcenie sztandaru. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Metropolita Przemyski Ksiądz Arcybiskup Adam SZAL w asyście Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w KOMAŃCZY – Ks. Adam LIWACZA, Ks. mitrat Julian FELENCZAK – proboszcz prawosławnej parafii Spotkania Pańskiego w MOROCHOWIE, dziekan sanocki oraz Proboszcz Parafii Greckokatolickiej pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w KOMAŃCZY – Ks. protojerej Andrzej ŻURAW.

Następnie odbyło się wbicie symbolicznych gwoździ do drzewca i tablicy pamiątkowej oraz przekazanie Sztandaru przez Adama PASINIEWICZA – przewodniczącego Rady Gminy Komańcza na ręce wójta Romana BZDYKA. Wójt wręczył następnie Sztandar pocztowi, który zaprezentował go wszystkim zgromadzonym.


grafika poglądowa

W skład honorowej asysty Sztandaru weszli:

Sztandarowy Bogdan WIKTOR – Inspektor ds. infrastrukturalnych i zarządu drogami Danka Dołżycka – Podinspektor Monika Guśtak – Inspektor ds. płac, oświaty i transportu wewnętrznego

Symbolicznego wbicia gwoździ pamiątkowych i honorowych oraz dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej dokonali:

1. Jego Ekscelencja Metropolita Przemyski Ksiądz Arcybiskup Adam SZAL
2. Konsul Generalny Węgier w Krakowie – Tibor GERENCSÉR
3. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Tadeusz Chrzan
4. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Piotr Uruski
5. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch
6. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Borcz
7. Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Monika Brewczak
8. Starosta Sanocki – Stanisław Chęć
9. Wicestarosta Sanocki – Cecuła Janusz
10. Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy – Adam PĘZIOŁ
11. Przewodniczącą ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Nauk o Kulturze dr hab. Katarzyna SMYK
12. Doradca Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Grzegorz Nieradka
13. Starosta Obce Palota – Vasil BOMBEROVIC
14. Członek Zarządu Powiatu Sanockiego – Andrzej Chrobak
15. Radna Rady Powiatu Sanockiego / Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy – Krystyna Galik-Harhaj
16. Radny Rady Powiatu Sanockiego – Marek SZPARA
17. Radny Rady Powiatu Sanockiego – Igor Wójciak
18. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz – Ernest NOWAK
19. Wójt Gminy Cisna – Renata SZCZEPAŃSKA
20. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska – Teresa Brzeżawska – Juszczak
21. Wójt Gminy Jaśliska – Adam DAŃCZAK
22. Wójt Gminy Komańcza II i III Kadencji – Barbara WARCHOŁ
23. Zastępca wójta Gminy Komańcza Paweł Rysz
24. Skarbnik Gminy Komańcza Katarzyna RZEPKA
25. Sekretarz gminy Komańcza Marian KURASZ
26. Członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości Barbara MAZAN
27. Siostra z Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy Dorotea SZILKE – reprezentująca siostrę przełożoną Beatę DZIDO
28. Dziekan Dekanatu Rzepedzkiego, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Łukowem- Ks. Piotr SOBCZYK
29. Dziekan Sanocki i Proboszcz Parafii Prawosławnej Spotkania Pańskiego w MOROCHOWIE – Ks. Mitrat Julian FELENCZAK
30. Dziekan Rzeszowsko-Sanocki, Proboszcz Parafii Greckokatolickiej pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Komańczy- Ks. protojerej Andrzej ŻURAW
31. Proboszcz Parafii Greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Mokrem – Ks. Bogdan KISZKO
32. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Komańczy – Ks. Adam LIWACZ
33. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Onufrego w Wisłoku Wielkim – Ks. Jarosław PACANOWSKI
34. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rzepedzi – Ks. Adam RYBA
35. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie- Ks. Piotr BIELÓWKA
36. Wikariusz Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy – Ks. Michał KONYK
37. Dyrektor Domu Rekolekcyjnego Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej – Ks. Mateusz RUTKOWSKI
38. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – Marek MARECKI
39. Nadleśniczy Nadleśnictwa Komańcza – Piotr ŁAŃSKI
40. Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko – Zbigniew PAWŁOWSKI
41. Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów – Paweł PANAŚ
42. Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Cisna – Łukasz MOKRZYŃSKI reprezentujący Nadleśniczego Nadleśnictwa Cisna Jana PODRAZĘ
43. Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie – mjr Wojciech ŁĄTKA
44. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku – bryg. Grzegorz OLENIACZ
45. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Sanoku młodszy inspektor Daniel WALANKIEWICZ
46. Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Zagórzu – Paweł WOŹNY
47. Komendant Placówki Straży Granicznej w Sanoku – ppłk Paweł LUBIEŃSKI
48. Prezes Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Druh – Piotr HRYŃCZUK
49. Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Druh – Janusz KOWALSKI
50. Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Knieja” w Komańczy – skarbnik Jarosław SWAT
51. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie – Irena BOJIWKA
52. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wisłoku Wielkim – Bogumiła ZAWIŁA
53. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepedzi – Jola Wewiurska
54. Mirosława ONYSZKANYCZ-KOWALSKA w zastępstwie za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy Marii GRABEK
55. Anna SALWIERZ w zastępstwie za Beatę PIESZCZOCH Dyrektor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
56. Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sanoku- Gabriela Bałut
57. Przedstawiciel Zarządu TRANSPRZĘT – specjalista do spraw administracji, kontroli i BHP – Agata Oskarbska
58. Właściciel Przedsiębiorstwa Transportowego Kabala „Tarzan” S.C. – Robert KABALA
59. Właściciel Firmy Tech5 – Witold Święch
60. Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Komańczy – Grażyna STACH
61. Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Szczawnem – Mirosław BOBOWSKI
62. Dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami w Sanoku – Joanna Potaczek
63. Przewodnik Beskidzki- Regionalista – Wojciech Wesołkin
64. Wiceprezes Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego Żbik Komańcza- Bogdan KUŁAK
65. Henryk PIECZARA – Pełnomocnik ds. Turystyki na teren Bieszczadów i Beskidu Niskiego
66. Przewodniczącym Rady Gminy – Adam Pasiniewicz
67. Radna Gminy Komańcza- Halina Dąbrowska
68. Radny Gminy Komańcza- Jarosław DOŁŻYCKI
69. Radna Gminy Komańcza- Anna DUDA
70. Radny Gminy Komańcza – Jan FARBANIEC – Sołtys Sołectwa Czystogarb
71. Radny Gminy Komańcza- Kazimierz HNAT
72. Radna Gminy Komańcza – Joanna JAROSZ
73. Radny Rady Gminy Komańcza – Paweł KURINKA
74. Radny Gminy Komańcza- Wiesław MILASZ – Sołtys Sołectwa Wisłok Wielki
75. Radna Gminy Komańcza- Joanna MOKRZYCKA
76. Radny Gminy Komańcza – Roman ORZECHOWSKI– Sołtys Sołectwa Rzepedź nad Osławicą
77. Radny Gminy Komańcza- Andrzej PERUN– Sołtys Sołectwa Turzańsk
78. Radny Gminy Komańcza- Robert PIECHOCKI
79. Iwona TRZASKA w zastępstwie za Radnego Rady Gminy Komańcza- Piotr TRZASKA
80. Sołtys Sołectwa Komańcza- Piotr SKOCKI
81. Sołtys Sołectwa Radoszyce- Miron KRYSYNA
82. Sołtys Sołectwa Wola Michowa- Aneta ŁYSAK
83. Sołtys Sołectwa Nowy Łupków – Zdzisław LEMCIO
84. Sołtys Sołectwa Szczawne-Kulaszne – Jan MACKO
85. W imieniu Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy Iwona KUCHARSKA – Kierownik Rzepedzkiego Ośrodka Kultury
86. W imieniu Pracowników Urzędu Gminy Komańcza Inspektor ds. obywatelskich – Renata KUSY

Dodatkowo Fundatorami Sztandaru byli:

87. Por. SG Proboszcz Parafii Greckokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Reszlu – Dariusz GLINIEWICZ 88. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych, Sanok – Edward JAKLIK 89. Wójt Gminy Baligród – Robert STĘPIEŃ 90. Koło Łowieckie „Świstak”

Ponadto w uroczystości uczestniczyli:

91. Kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Ks. prof. dr hab. Henryk WITCZYK 92. Sołtys Sołectwa Mików – Teresa KAIM 93. Sołtys Sołectwa Rzepedź Wieś – Kazimiera GISA 94. Sołtys Sołectwa Dołżyca – Jan ŁUKACZÓW

Uroczystość uświetniły występy zespołu SOUL Sanok pod kierownictwem dr Moniki BREWCZAK.

Uroczystość prowadził Mieczysław CZYTAJŁO – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego w KRAKOWIE.

Wszystkim przybyłym na uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia Wójt Gminy Komańcza składa serdeczne podziękowania.

opis: Gmina Komańcza

02-10-2023


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie