Baligród - to dawny gród rycerskiego rodu Balów kolonizujących od XV w. doliny rzek Hoczewki i Solinki. Miejscowość wzmiankowana w 1463 r. posiada pasjonującą przeszłość. W latach  1610 - 1919 było to miasto słynące ze składu win węgierskich i targów bydłem. Mocno zniszczone podczas I i II wojny światowej utraciło prawa miejskie i jest dziś siedzibą władz samorządowych. Posiada cmentarz wojenny, pomniki w miejscach martyrologii, cmentarz żydowski „kirkut”, cerkiew unicką w ruinie, stary i nowy kościół rz. kat., szkołę, nadleśnictwo, ośrodek zdrowia, aptekę, stację paliw, pocztę, nadleśnictwo, bar, dom handlowy, sklepy i regionalny zespół bojkowski przy GOK.

Gmina Baligród - położona w malowniczych dolinach Jabłonki, Hoczewki i ich dopływów w całości znajduje się na terenach chronionych tj. w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Jej obszar o pow. 158 km2 w 75 % pokryty drzewostanem posiada duże kompleksy leśne o krajobrazach pierwotnych i charakterze puszczańskim. Znalazły w nich schronienie liczne duże ssaki, m.in. żubry, niedźwiedzie, wilki, jelenie karpackie, rysie, żbiki, dziki, borsuki bobry itp., duże ptaki drapieżne oraz  liczne gatunki ptaków, płazów, gadów i owadów.. Te malownicze zakątki można poznawać wędrując szlakiem pieszym górskim niebieskim do Łopiennika  (1069 m) lub nowo wyznaczonymi ścieżkami przyrodniczymi. W obrębie gminy liczącej ok. 3250 mieszkańców znajduje się 16 miejscowości: Atrakcję turystyczną stanowią cenne obszary leśne, 4 rezerwaty przyrody (2 leśne: „Cisy na górze Jawor” w Bystrem, „Woronikówka” w Jabłonkach, florystyczny - „Olcha kosa” w Stężnicy i geologiczny - „Gołoborze” (naturalne rumowisko skalne) w Rabem, pomniki przyrody, wodospady na potokach górskich, znakomity wyciąg narciarski o 2 trasach zjazdowych z licencją i homologacją FIS w Bystrem, stadnina koni w Kiełczawie, obiekty sakralne w Baligrodzie, Roztokach Dolnych, Mchawie, Żernicy Wyżnej, Kiełczawie i Nowosiółkach i unikalne w skali europejskiej źródła wód mineralnych ( szczawy wodoro - weglano - chlorowo - sodowe z zawartością arsenu) w okolicach wsi Rabe. Turyści mogą korzystać z 3 ośrodków wczasowych, górskiego schroniska turystycznego w Bystrem, 2 szkolnych schronisk młodzieżowych w Jabłonkach i Zachoczewiu, a także z gościnności w gospodarstwach agroturystycznych, pokojach gościnnych i samodzielnych domkach na terenie kilku miejscowości w gminie.

Opracował Stanisław Orłowski


Pokaż obiekty z miejscowości Baligród

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica