Jureczkowa (470 – 500 m n.p.m.) – wieś nad Wiarem, wyludniona po ostatniej wojnie, dziś powoli zaludnia się.

Ważniejsze epizody z przeszłości: Początki wsi nie są dokładnie znane. Osadę położoną na końcu Wiaru Jan Długosz nazwał „Trybunem”. XIX w. - właścicielem wsi był Kozłowski, a potem Korwinowie. W tym okresie czynne tu były źródła słone, tartak wodny i zanotowano występowanie ropy naftowej. 1897 r. – wybudowano greckokatolicką cerkiew filialną p.w. Soboru NMP 1921 r. – wieś liczyła 136 domów i 796 mieszkańców. 1946 r. – mieszkańców wysiedlono na wschód do USRR 1951 r. - spłonęła opuszczona po wysiedleniu dawna drewniana cerkiew z 1897 r. 1978 r. – w jej miejsce przeniesiono opuszczoną cerkiew z Nowosielec Kozickich adaptując ją na kościół rz. kat. Przy rekonstrukcji świątyni zlikwidowano dawną kopułę.

Warto zobaczyć:

  1. Pomnik ku czci poległych partyzantów polskich i radzieckich.
  2. Rezerwat Przyrody „Chwaniów” (rez. leśny o pow. 354,47 ha) - położony nad wsią przy szlaku niebieskim z Jureczkowej na pasmo Chwaniowa w gminie Ustrzyki Dolne jest dużym rezerwatem o charakterze puszczańskim. Obejmuje on płn.-wsch. stoki tego pasma od widokowej Truszówki (612 m) po Truszowskie (677 m) i Brańcową (677 m). Osobliwością jest tutaj reglowa buczyna karpacka (w 90 % zachowana jako starodrzew), bogate runo leśne, występująca w łanach miesięcznica trwała oraz przedstawiciele drapieżników puszczańskich.
  3. Ścieżka dendrologiczno-edukacyjna „Drzewa parku podworskiego w Jureczkowej” znajduje się przy szlaku pieszym górskim niebieskim nad górnym źródliskowym odcinkiem Wiaru. Z drogi prowadzącej z Krościenka do Kuźminy sprawia wrażenie wyspowej enklawy leśnej. Najwygodniejsze dojście prowadzi drogą polną przez most na rzece Wiar i koło kapliczki przydrożnej u podnóża wzniesienia z tablicą Nowosielskich – Ślepowron. Za rzeką, na stoku zniesienia uroczyska „Dworze” stał do 1945 r. dwór z ośrodkiem gospodarczym spalony po II wojnie św. przez UPA. Zachował się do dziś ogród rozplanowany na rzucie prostokąta. Z dawnego układu przestrzennego widoczna jest jeszcze droga dojazdowa w otoczeniu pojedynczych lip i kasztanowców białych, mostek na rzece Wiar oraz platforma ziemna z pozostałościami fortyfikacji – wałów i bastionów ziemnych. Obok widoczne są groble, 3 zarośnięte stawy i kanał wodny na wierzchowinie. Na stoku wzniesienia w lesie bukowym zbiorowiska leśne sprawiają dziś wrażenie naturalnych. Uwagę zwracają zwarte powierzchnie lipy szerokolistnej, która występuje również sadzona w rzędach przy drodze dojazdowej do dawnego folwarku. W pobliżu dawnego podjazdu do dworu i platformy ziemnej zachowała się prawdziwa ozdoba ogrodu: altany ze starych drzew lipowych oraz majestatyczny dąb szypułkowy (560 cm). Na górnym tarasie przy granicy dawnego ogrodu warzywnego i kwiatowego rosną 4 pomnikowe leszczyny tureckie. Duże rozmiary osiągają tutaj również licznie występujące dęby szypułkowe, modrzewie europejskie, klon zwyczajny, klon jawor, jodły, świerki, a z gatunków obcych: zachowany szpaler z żywotnika zachodniego, w pobliżu spalonego dworu żywotnik olbrzymi (220 cm) oraz dławisz okrągłolistny pnący się po konarach w miejscach zacienionych. Rozplanowanie ogrodu i jego położenie, a zwłaszcza wiele pięknych drzew pomnikowych (lipy, dęby, buki, topole, daglezje, sosny wejmutki, modrzewie, świerki, kasztanowce, leszczyny tureckie, żywotniki itp.) sprawia, że należy on do najcenniejszych zachowanych ogrodów w polskich Karpatach Wschodnich. Drzewa pomnikowe: - daglezja zielona: 320, 310, 2 x 280 cm, - dąb szypułkowy: 560, 310, 300 cm, - kasztanowiec biały: 320 cm, - Leszczyna turecka: 360, 340, 320, 280 cm, - Lipa szerokolistna: 360, 340, 2 x 310 cm. - Modrzew europejski:2 x 320, 310, 300 cm. - sosna wejmutka: 300 cm, - topola biała: 420 cm, - topola osika: 380 cm.
  4. Szlak niebieski przy końcowych zabudowaniach wsi wchodzi Działem na widokową Truszówkę (612 m) i do rezerwatu, prowadząc dalej grzbietem Chwaniowa do Barańcowej (677 m) 2h, a następnie do drogi leśnej łączącej Ropienkę z Krościenkiem, którą prowadzi szlak rowerowy sieci szlaków Ustrzyk Dolnych.

Opracował Stanisław Orłowski


Pokaż obiekty z miejscowości Jureczkowa

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica