Wojtkowa - (410 – 450 m n.p.m.) - wieś nad górnym biegiem Wiaru posiadająca dziś nową szkołę, zabytkową cerkiew.

Ważniejsze epizody z przeszłości:

1476 r. – pierwsza wzmianka o wsi istniejącej już w dolinie Wiaru o pod nazwą Turza, założonej przez Rybotyckich. 1494 r. – kolejna wzmianka o wsi. 1510 r. – wieś stanowiła własność prywatną i posiadała cerkiew parafialną. 1605 r. – miejscowość najechał Jan Krasicki toczący spór z jej ówczesną właścicielką Drohojowską. XVII w. – istniał tu zameczek obronny „fortalitiumXIX w. – wieś była własnością Nowosieleckich, a w jej granicach znajdował się folwark Turze i przysiółek Netrebka. 1938 r. - mieszkało tu ok. 200 rodzin, 1945 r. – 28 IV podczas napadu połączonych sotni UPA na wieś zginęło 12 milicjantów i 7 Polaków, m.in. rodzina Kalinowskich; 29 IX UPA zlikwidowała posterunek milicji zabijając 15 milicjantów i 20 osób cywilnych. 22 X – podczas kolejnego ataku na wieś ponownie zlikwidowano posterunek milicji wrzucając rannych milicjantów do płonącego budynku, spalono wszystkie zagrody polskie i rozstrzelano 20 Polaków. 1946 r. – wieś została wysiedlona na ziemie odzyskane. 1951 r. – opustoszałą wieś zajęli osadnicy greccy. 1956 r. – do wsi pozwolono wrócić kilku wysiedlonym rodzinom Rusinów. 1980 r. – wieś liczyła 56 gospodarstw.

Warto zobaczyć:

  1. Dawną drewnianą cerkiew grecko-kat. p.w. Matki Boskiej z 1920 r. wzniesioną na rzucie krzyża greckiego w konstrukcji zrębowej i nakrytą centralnie kopułą na ośmiobocznym bębnie. Dziś jest kościołem rzymsko-katolickim p.w. św. Ojca Maksymiliana Kolbe. Nie zachował się ikonostas. W jej wnętrzu jest dziś późnobarokowy ołtarz główny z 2 poł. XVIII w. przeniesiony z Leżajska. Ołtarz boczny prawy z obrazem św. Stanisława Kostki pochodzi z 1 poł. XIX w.. tabernakulum z 2 poł. XVIII w.
  2. Murowana kapliczka przydrożna na rzucie kwadratu z wnęką na szczycie nakryta dwuspadowym daszkiem.
  3. Park podworski - znajduje się w pobliżu wielkiego łuku Wiaru. Ocalał po dawnym dworze z folwarkiem spalonym w 1945 r. i zasługuje na zachowanie. W obrębie lasu bukowo-jodłowego z dominacją brzozy, sosny oraz dębów czytelne są jeszcze pozostałości dawnego założenia ogrodowego. Ocalała główna droga dojazdowa, aleja lipowa, platforma ziemna po dawnym dworze, tarasy, wąwozy, ślady sadzawki dworskiej oraz duża kwatera drzew owocowych. Niestety nowe nasadzenia leśne z jodły, buka, jesiona, sosny, klonu i olchy zniszczyły całkowicie wewnętrzne osie kompozycji roślinnych. Uwagę zwracają wysokopienne jabłonie, okazałe lipy, aleja lipowa, pojedyncze pomnikowe dęby szypułkowe, klony zwyczajne, skupienie 30 starych sosen pospolitych (250-300 cm).

Opracował Stanisław Orłowski - Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty"


Pokaż obiekty z miejscowości Wojtkowa

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica