Bezmiechowa - to wieś malowniczo położona w dolinie potoku Dyrbek u podnóża Gór Słonnych i pasma Czarnego Działu. Posiada szkołę podstawową, szkołę szybowcową, Aeroklub Bieszczadzki, parafię rzymskokatolicką, Dom Ludowy, sklepy, gospodarstwa agroturystyczne. Dziś dzieli się na dwie części: Bezmiechową Dolną i Bezmiechową Górną.

Ważniejsze epizody z przeszłości: 1340 r. - po 1340 r. na miejscu przypuszczalnie dawnej osady ruskiej założono wieś Łukawską Wolę 1489 r. - pierwsza wzmianka o miejscowości w sobieńskich dobrach Kmitów. 1526 r. - w źródłach występuje pod nazwą „Bezmychowcze”, a w XVII i XVIII aktach występuje też jako „Bezmiowa” lub „Bezniowa”. XIX w - od początku XIX wieku miejscowość nosiła nazwę Bezmichowa. Legenda podaje, iż ta nowa nazwa pochodzi od kowala, który w swojej kuźni potrafił kuć żelazo bez użycia miecha. w połowie XIX w. wieś Bezmiechowa Górna należała do Stanisława Kierzkowskiego, a Bezmichowa Dolna do Edmunda hr Krasickiego. Pod koniec XIX w. właścicielem całej Bezmiechowej był baron Bees, a w okresie międzywojennym Józef Czerkawski. 1881 r. - w dworku w Bezmiechowej Górnej - u podnoża Gór Słonnych - urodziła się Maria Czerkawska, wybitna poetka lasu i przyrody. 1929 r. - studenci Politechniki Lwowskiej odkryli tutaj doskonałe warunki do uprawiania sportów szybowcowych. Od następnego roku rozpoczęto budowę szkoły szybowcowej nazwanej Polską Akademią Szybownictwa. 1932 r. - na szczycie wzniesienia 654 m funkcjonowała już szkoła szybowcowa, stały dwa budynki piętrowe i 6 hangarów. 1947 r. - likwidacja szkoły szybowcowej przez komunistów i utworzenie Spółdzielni Produkcyjnej. 1995 r. – reaktywowanie szkoły szybowcowej przez pilotów Józefa Kusibę, Piotra Bobulę oraz lokalnych społeczników i miłośników szybownictwa. 1999 r. – założenie Aeroklubu Bieszczadzkiego. 2001 r. – wybudowanie drogi od strony Bezmiechowej Górnej na szczyt dawnego szybowiska, hangaru, Domu Pilota i rozpoczęcie przygotowań pod nową dużą inwestycję nowego budynku Szkoły Szybowcowej.

Zabytki: 1. Drewniana trójdzielna cerkiew greckokatolicka z 1830 r. o konstrukcji zrębowej p.w. Narodzenie NMP należała do parafii w Manastercu. W jej wnętrzu zachował się w części ikonostas przesunięty do tyłu za ołtarz przykryty baldachimem. Częściowo widoczna jest także polichromia wnętrza. Dziś cerkiew użytkowana jest jako rzymskokatolicki kościół parafialny. 2. Kapliczki przydrożne

Park Krajobrazowy Gór Słonnych utworzony w 1992 r. i powiększony w 1996 r. zajmuje pow. 51 392 ha z dwoma rusztowymi pasmami górskimi Gór Słonnych i Chwaniowa. Jego urzekające walory krajobrazowe podnosi gęsta sieć 78 rzek i potoków spływających do Sanu, Wiaru i Strwiąża, dopływu Dniestru. Aż 73 % tej powierzchni pokrywają lasy z malowniczymi enklawami łąk i pastwisk. Wskutek powojennych deportacji ludności w wielu miejscach fascynują turystów pustkowia i krajobrazy naturalne. Osobliwością tego parku jest 9 leśnych rezerwatów przyrody, ok. 900 gatunków roślin naczyniowych, 68 gatunków górskich, 45 reglowych, 79 gatunków kserotermicznych flory pontyjskiej, 6 pomników przyrody nieożywionej, parki podworskie, naturalne ostoje 60 gatunków ssaków (w tym 37 chronionych i drapieżnych),13 gatunków nietoperzy, 155 gatunków ptaków (w tym wiele drapieżnych osobliwości ornitologicznych), drzewiaste formy cisa, liczne źródła solankowe, wychodnie skalne i atrakcyjne zabytki przeszłości. Turyści mogą korzystać ze spokojnych lokalnych dróg, 6 znakowanych pieszych szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, wyciągów narciarskich, przelotów szybowcem, podziwiać niepowtarzalny urok wschodniobeskidzkiego krajobrazu i ukryte w nim dawne cerkwie grecko-katolickie - perły architektury drewnianej. Obrządek prawosławny pojawił się w Bieszczadach dopiero po 1947 r. Dziś cerkwie grecko-katolickie na Pogórzu Bieszczadów i w PKGS użytkowane są jako kościoły obrządku łacińskiego. Stąd blisko już do górskiego lotniska szybowcowego i paralotniarskiego w Górach Słonnych.


Pokaż obiekty z miejscowości Bezmiechowa

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica