Wioska leżąca u podnóża Gór Słonnych, na prawym brzegu Sanu, przy głównej drodze z Sanoka do Przemyśla, w gminie Sanok, w powiecie sanockim. Liczy sobie 763 mieszkańców – stan na 2005 r.

Od północy graniczy z Parkiem Krajobrazowym Gór Słonnych. We wiosce istnieje izba pamięci poświęcona „żołnierzom września” oraz ekspozycja historyczno-przyrodnicza, zlokalizowane w budynku dawnej szkoły. Sklep spożywczy, przystanek. PKS oraz MPK.

Historia Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1435 roku i odnosi się do zachodniej części wsi o nazwie Rytarowce. W XV wieku pojawia się osada o nazwie  Zawadka  lub Netrebka, część obecnych Bykowiec o nazwie Dambrowka (Dąbrówka) pojawia się w 1438 roku. Nazwa Bykowce po raz pierwszy pojawia się w roku 1491. Poczynając od osiemnastego stulecia w użyciu jest już tylko jedna nazwa – Bykowce.  Zawadka Bykowska nazywana jest obecnie Bykowce – Osiedle. Nazwa Zawadka sugeruje istnienie tu miejsca, w którym w średniowieczu  przegradzano trak w razie najazdu obcych wojsk. Pierwotna cerkiew w bykowcach stała zapewne na miejscu zwanym „Cerkwisko”. Powstała zapewne w 1626 roku. Kolejną cerkiew zbudowano w 1724 roku, na wzgórzu pod lasem. Ostatnia świątynia powstałą w 1900 roku nieopodal starego cmentarza. Uszkodzona  pociskiem podczas przechodzenia frontu w 1944 roku, została rozebrana w 1949.  Była to cerkiew drewniana w ukraińskim stylu narodowym. Na przycerkiewnym cmentarzu zachował się grobowiec Tarnawieckich oraz mogiły żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Im też poświęcony jest pomnik przedstawiający „poszarpany sztandar” upamiętniający walę stoczoną przez żołnierzy polskich, z 6 Pułku Strzelców Podhalańskich  pod dow. ppor. Mariana Zaremby, z nadciągającymi od strony Sanoka oddziałami niemieckimi 10 września 1939 roku. W Bykowcach wydobywano ropę już w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, w miejscu zwanym „Ripne”. Obecnie znajduje się tu rezerwat „Polanki”. W okresie od września 1939 do czerwca 1939 roku Bykowce znajdowały się po radzieckiej stronie granicy, oddzielającej ZSRR od Generalnego Gubernatorstwa. W tym czasie Rosjanie zorganizowali tu kołchoz o nazwie „ Kołchoz im. 17 września” i rozpoczęli budowę fortyfikacji granicznych, nazwanych później „Linią Mołotowa”. W 1947 roku wysiedlono ludność ukraińską na tzw. „Ziemie Odzyskane”.

Zabytki. Pałac wzniesiony na początku dwudziestego wieku prawdopodobnie dla Tarnawieckich, w stylu architektury uzdrowiskowej, murowany i otynkowany. Stoi na fundamentach starszego, prawdopodobnie osiemnastowiecznego dworu. Po wojnie częściowo rozebrany, remontowany w 1976 roku, użytkowany przez PGR. Prawdopodobnie stał tu już w XIV wieku  dwór obronny Mikołaja Czeszyka, którego potomkowie przyjmą nazwisko Rytarowski. W XVII wieku właścicielami dworu są Dębiccy (Dembiccy) a na początku XIX wieku rodzina Wenzlarów. Następnie dobra przechodzą we władanie Tarnawieckich a w okresie międzywojennym Płanetów.

Wokół pozostałości parku założonego na początku dziewiętnastego wieku. Metalowy krzyż „pańszczyźniany” z 1848 roku. Na terenie wioski zachowało się tez kilka bunkrów z dawnej „linii Mołotowa” zbudowanych w latach 1940-41, niektóre stosunkowo dobrze zachowane.

Szlaki

1.Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Polanki”.


Pokaż obiekty z miejscowości Bykowce

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica