Jankowce (ok. 360 m n.p.m.) – to miejscowość położona przy spacerowym szlaku żółtym z Leska do szybowiska w Bezmiechowej u podnóży lesistego pasma Czarnego Działu (485 – 445 m) na obrzeżu PKGS przy linii kolejowej z Zagórza do Krościenka.

Ważniejsze epizody z dziejów miejscowości:

1441 r. – Iaynkowcze wzmiankowane w źródłach po raz pierwszy, własność szlachecka w dobrach sobieńskich Kmitów na podstawie podziału między Małgorzatą, żoną Mościca z Wielkiego Koźmina jej stryjem Mikołajem Kmitą z Wiśnicza kasztelanem przemyskim wraz z Leskiem, zamkiem Sobień i wsiami do zamku należącymi: Manastercem, Łukawicą i in. Przechodzą na Mikołaja i jego synów. 1443 – Iankowcze – Jan Kmita w sprawie sądowej między Marciszem z Iwonicza a jego stryjenką Jagienką, żoną Jana Krzywieckiego ręczy za dotrzymanie umowy przez Jagienkę daniem intromisji Marciszowi na wsie Łukawica, Lesko, Jankowce i inne położone pod zamkiem Sobień. 1456 – 1457 r. – Stanisław, Mikołaj i Jan, bracia niedzielni z Wiśnicza, synowie Mikołaja z Sobnia pozywają Jana Kmitę z Wiśnicza, kasztelana lwowskiego o gwałtowne zajęcie dóbr przypadłych im sorte vulgariter loszem: zamku Sobnia i wsi Łukawica, Lesko, Jankowce i in. 1515 – Janykovycze wymieniane są jako wieś w ziemi sanockiej k. Leska.1530 – Janykowcze1561 – Janikowice (Balzer) 2 km na NE od Leska. 1477 r. – źródła wymieniają pastewniki miasta Leska położone z jednej strony od Jankowiec i mieszkańca tej wioski Ywana Popyela, który przyjmuje prawo miejskie Leska. 1530 r. - wieś podlega popowi w mieście Lesku i nosi nazwę Janykowcze. 1567 r. - Paszko Zawalidroga i w 1676 r. Sienko f. Huszina z Janikowic przyjmują prawo miejskie miasta Leska. 1672 r. - po najeździe tatarskim we wsi stanowiącej własność Stadnickich ocalało 5 domów.

Warto zobaczyć: Płaskorzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem ukazaną do połowy i umieszczoną w głównym ołtarzu kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi, od 1991 r. zwanej Matką Bożą ocalenia. Płaskorzeźba licząca ok. 200 lat przywieziona ze wschodu przez wysiedlanych Polaków do Przemyśla przez Pruchnik dotarła do Jankowiec.

Przy podjeździe do głównej drogi w Glinnem wyłoni się rozległa panorama na Park Krajobrazowy Gór Słonnych.

Opracował Stanisław Orłowski


Pokaż obiekty z miejscowości Jankowce

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica