Wisłoczek – miejscowość leżąca w dolinie potoku o tej samej nazwie, będącego dopływem Wisłoka. Możliwość dojścia szlakiem czerwonym, wschodnio-beskidzkim 5 km na południowy-wschód wschód od Rymanowa Zdroju.

Stara osada, pierwotnie lokowana na prawie niemieckim i nosiła nazwę Międzyrzecze.

W XV wieku przeniesiona została na prawo wołoskie i określona już jako Wisłoczek.

We wrześniu 1944 roku przez wieś przeszło lewoskrzydłowe uderzenie wojsk radzieckich, zmuszając wojska niemieckie do wycofania się. Mieszkańcy Wisłoczku, nie bez presji politycznych wyjechali do Związku Radzieckiego. Na terenie dawnej wsi gospodarował PGR. Od 1969 roku rozpoczęło się ponowne zasiedlenie wioski przez polskich repatriantów z Zaolzia (Czechy), którzy obecnie prowadzą wielohektarowe gospodarstwa rolne.

Znajduje się tam również zbór Kościoła Zielonoświątkowego.

Jest również połączenie liniami PKS-u do Rymanowa i Krosna

Opracował Stanisław Orłowski


Pokaż obiekty z miejscowości Wisłoczek

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica