Sobień (450 m n.p.m.) – to dawne wzgórze obronne nad zakolem Sanu między Manastercem a Załużem. Już od X do XIII w. istniał tutaj gród obronny z podgrodziem, a następnie król Kazimierz Wielki wzniósł obronny zamek murowany w celu podniesienia bezpieczeństwa w pobliżu wschodnich granic państwa. Dziś porośnięte lasem jest cennym rezerwatem przyrody. Na wierzchołku wzgórzu znajdują się ruiny średniowiecznego zamku Kmitów – znanego rodu rycerskiego, któremu zawdzięczamy zasiedlanie Bieszczadów w dolinie Sanu. Kmitowie byli wielkim rodem magnackim, od XIV do XVI wieku słynęli z wybitnych mężów stanu, dyplomatów, znakomitych rycerzy i gospodarzy. Byli panami na Wiśniczu, Sobieniu i Lesku.

Ważniejsze epizody z przeszłości:

1350 r. - zamek Sobień wzniesiono na miejscu dawnego grodu obronnego, (który istniał w XIII wieku wraz z podgrodziem) jako jedną z 52 warowni króla Kazimierza Wielkiego po zajęciu przezeń Rusi Czerwonej w latach 1340 – 1350. 1373 r. - Źródła historyczne wymieniają warownię pod nazwą „Soban”. O jego budowę zabiegał u monarchy Piotr Kmita, wówczas marszałek wielki koronny. 1417 r. – 2 maja na zamku Sobień marszałek wielki koronny Piotr Kmita wydał ucztę weselną dla króla Władysława Jagiełły po poślubieniu w Sanoku kolejnej żony Elżbiety Granowskiej z Pileckich. Zamek był wówczas wspaniała rezydencją i posiadał system centralnego ogrzewania polegającego na rozprowadzaniu po obiekcie kanałami wykonanymi w murach ciepłego powietrza ogrzewanego specjalnym piecem kamiennym. 1436 r. - po raz kolejny występuje w źródłach jako siedziba rycerskiego rodu Kmitów i centrum ich klucza dóbr nad Sanem w Bieszczadach. 1474 r. – dobra Kmitów najechał magnat węgierski Maciej Korwin. Po długim oblężeniu zamku i bezskutecznych szturmach sprowadził minerów. Ci wykonali wykopy pod mury obronne i część ich wysadzili prochem tworząc wyłom. Węgrzy wdarli się wówczas do warowni, zniszczyli ją i spalili zamek. Spustoszenia były tak duże, iż odbudowa zamku okazała się zbyt kosztowna. 1523 r. – Kmitowie opuścili to miejsce i przenieśli swą siedzibę do Leska, gdzie wybudowali nowy zamek, kościół i przyczynili się do rozwoju nowego miasta. Dzięki nim powstawały w okolicy nowe wsie i folwarki, napływali osadnicy m.in. aż z nad Renu i Moraw (Niemcy), budowano trakty handlowe, kościoły murowane i wznoszono mury obronne miast. Warto zobaczyć: 1. Ruiny średniowiecznego gotyckiego zamku z czasów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły zniszczonego przez najazd Węgrów w 1474 r. 2. Rezerwat przyrody o nazwie „Góra Sobień” o pow. 5,34 ha powstał w 1970 r. Ma on charakter leśno – faunistyczno - krajobrazowy. Ochroną objęto ruiny zamku wraz z otoczeniem, fragment lasu mieszanego z chronionymi gatunkami roślin zielnych w runie (m.in. lilia złotogłów, barwinek pospolity, wawrzynek wilczełyko, tojad dzióbowaty i mołdawski, pokrzyk wilcza jagoda), rzadką faunę kserotermiczną (pająki, ryjkowce, sieciarki, skaponogi, roztocza itp.) i krajobraz. W celu jego poznania specjaliści z Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwa Lesko wykonali w kolorze zielonym znakowaną 3 km ścieżkę przyrodniczą i platformę widokową na ruinach z cudowną panoramą na dolinę Sanu, Łukawicę, Wolę Postołową i Bieszczady po szczyt Łopiennika. (Bezpłatny egz. Przewodnika po ścieżce przyrodniczej można otrzymać w Nadleśnictwie Lesko w Łączkach (tel. 469 64 18, 469 64 60). Opracował Stanisław Orłowski - Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "KARPATY"


Pokaż obiekty z miejscowości Sobień

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica