Malowniczo położona wieś letniskowa Komańcza z siedzibą gminy, położona w dolinie rzeki Osławicy i potoku Barbarka na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów, założona w 1512 roku. Atrakcyjnie położona wśród gór i lasów z czystymi rzekami. Ze względu na występujące wody mineralne w roku 1974 uzyskała status uzdrowiska. Komańcza jest również gminą ekologiczną. Tu spotkasz jeszcze dziką przyrodę! Warto przejść się po wsi i zobaczyć kilkanaście zachowanych łemkowskich chyż. Chaty budowane na zrąb, malowane na brązowo z białymi paskami w miejscu spojeń, czasami kryte strzechą. W Komańczy zbiegają się wszystkie szlaki turystyczne. Niedawno otwarte przejście graniczne dla pieszych Radoszyce - Polana i kolejowe w Łupkowie umożliwia łatwe eskapady na Słowację. Wieś posiada ośrodek zdrowia, aptekę, posterunek policji i straży granicznej, pocztę a także restaurację "Pod kominkiem" W cerkwi w każdą niedzielę odbywają się msze prawosławne. Prawosławie w Komańczy nie ma wielu wyznawców. W nabożeństwach uczestniczy zaledwie dwadzieścia kilka osób, przeważnie w starszym wieku. Nieopodal cerkwi, na zboczu, znajduje się dawny cmentarz. W jego wschodniej części zachowały się nagrobki z XIX i XX wieku - wśród nich grób członka kapituły przemyskiej ks. Joanna Leszczyńskiego. W połowie drogi między wiaduktem kolejowym a starą cerkwią, stoi nowa świątynia grekokatolicka p/w Orędownictwa Matki Boskiej - siedziba parafii na zachód sięgającej Olchowca. Budynek jest murowano-drewniany. Warto przybyć tu w dzień świąteczny, by wysłuchać wschodniej liturgii, a szczególnie pieśni religijnych, przepięknie śpiewanych przez wiernych. Przy cerkwi otwarto niewielkie muzeum życia codziennego Łemków. Można obejrzeć w nim stroje ludowe, sprzęty gospodarskie itp. Nieco dalej w kierunku wiaduktu możemy obejrzeć dobrze zachowany budynek kuźni, budowany z cegły. Nieopodal stacji PKP znajduje się drewniany parafialny kościółek katolicki pod wezwaniem św. Józefa, wzniesiony w latach 1949-50 (wg innych źródeł obiekt ten zaczęto budować przed wojną jako kaplicę grekokatolicką). Nad zboczu na zachód od budynku stacji kolejowej znajdują się resztki cmentarza wojskowego z czasów I wojny. Przypuszczalnie chowano tu ciała rannych, którzy zmarli podczas transportu. Z leżącym nad Komańczą pagórem Mogiła (Mohyła) związana jest legenda o kniaziu, który pogrzebał tam żonę i dwie córki, otrute przez świekrę.

Komańcza-Letnisko - to uroczy zaułek przed Komańczą a klasztorem - pensjonatem sióst nazaretanek z l. 1928-1931, w którym od 29 IX 1955 r. do 26 IX 1956 r. internowany był prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński. Dziś znajduje się tam izba pamięci ks. prymasa. Tel. (0-13) 467 70 56

Komańcza posiada dwie cerkwie i kościół. Najstarszym i najcenniejszym zabytkiem wsi jest drewniana trójdzielna cerkiew grecko-kat. z 1802 r. wzniesiona w stylu wschodniołemkowskim i uznawana za jedną z pereł architektury drewnianej w Bieszczadach. Otacza ją kamienny murek z wkomponowaną dzwonnicą - bramą. We wnętrzu zachował się cenny kompletny ikonostas z 1832 r. pochodzący z Wołosianki na zakarpackiej Ukrainie. W ołtarzu głównym znajdowała się ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem (kopia cudownej ikony z Łopienki) skradziona w 1991 r. Od 1963 r. jest cerkwią prawosławną. Tel. (0-13) 467 72 24 Nowa murowana cerkiew grecko-kat. powstała w l. 1985 -1988. Na parterowej części murowanej ustawiono przeniesioną ze wsi Dudyńce k. Sanoka drewnianą trójdzielną cerkiew konstrukcji zrębowej z 1802 r. zbudowaną na rzucie krzyża greckiego z centralną cebulastą kopułą nad nawą. We wnętrzu oryginalny ikonostas, a w części parterowej izba regionalna życia codziennego Łemków ze strojami, sprzętami gospodarskimi itp. tel. (0-13) 467 71 40 Kościół drewniany z 1950 r. obok stacji PKP. Tel. (0-13) 467 70 81


Pokaż obiekty z miejscowości Komańcza

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica