Trzcianiec (380 – 460 m n.p.m.) - to wieś w dolinie potoku Klimów. W najnowszej historii znany był z dużego gospodarstwa rolnego. W 1959 r. osiedliła się tutaj grupa osadników z Grecji. Przejęli oni PGR i utworzyli własną spółdzielnie produkcyjną. Po ich wyjeździe przejęło ją Wojskowe Gospodarstwo Rolne, które zbankrutowało w latach 90-tych. Dziś wieś wyludniła się i fascynuje wspaniałymi krajobrazami.

Ważniejsze epizody z przeszłości:

1494 r. – pierwsza historyczna wzmianka o istniejącej wsi. XVI w. – Trzcianiec wraz z Roztoką należał do rodu Szreniawitów Wzdowskich, potem do Ostaszewskich. XVII w. – źródła wymieniają zameczek obronny – fortalitium. 1822 r. – zbudowano tutaj drewnianą greckokatolicką cerkiew p.w. Narodzenia NMP, a wieś była siedzibą parafii, lecz dziś świątyni tej nie ma. XIX w. – we wsi istniały: młyn, tartak i gorzelnia. Pod koniec stulecia przeszła w posiadanie Stanisława Gniewosza. 1947 r. - po wysiedleniach 1947 r. dawne zabudowania nie zachowały się. 1959 r. – osiedliła się tutaj grupa osadników greckich, która przejeła PGR i utworzyła spółdzielnie produkcyjną. W latach 70-tych przejęło ją Wojskowe Gospodarstwo Rolne, które pracowało – wraz z jednostką wojskową – dla potrzeb rządowego ośrodka wczasowego w pobliskim Arłamowie.

Warto zobaczyć: Rezerwat przyrody „Nad Trzciańcem” o pow. 182,13 ha, w którym chroni się naturalne zbiorowiska buczyny karpackiej w formie reglowej z bogatym runem leśnym, wieloma gatunkami roślin chronionych oraz licznymi osobliwościami dendrologicznymi.

Opracował Stanisław Orłowski - Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "KARPATY"


Pokaż obiekty z miejscowości Trzcianiec

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica