Łobozew - to rozciągnięta miejscowość (ok. 600 mieszkańców) położona w dolinie potoku Łoboźnica między Pasmem Żukowa (742 m) a masywem Jawora (741 m). Posiada Wiejski Ośrodek Zdrowia, kościół parafialny, szkołę z bazą noclegową, kilka gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw z pokojami gościnnymi, pole namiotowe, sklepy spożywcze, dogodne połączenia PKS z Soliną, Ustrzykami Dolnymi i okolicznymi miejscowościami. Nazwa wsi pochodzi od łabuzi, czyli chaszczy i oznacza zarośla z zielskiem, chwastami i chrustem. Ważniejsze epizody z dziejów: 1526 r. – pierwsza wzmianka o miejscowości lokowanej przez Kmitów na prawie wołoskim. 1531 r. – we wsi obrabiano 8 łanów ziemi i nosiła nazwę Łobozew. Podobną w 1536 r., 1589 r. 1607 r. – ponownie pojawia się nazwa Łobozew. 1672 r. – podczas ostatniego już najazdu czambułów tatarskich Nuradyn-Soltana na Bieszczady we wsi ocalało tylko 5 domów, ( w pobliskiej Teleśnicy też 5), ordyńcy ograbili i spalili wieś, a mieszkańców uprowadzili na wschód do niewoli. Miejscowość była wówczas własnością Zielińskiego. 1816 r. - wojskowy spis ludności cyrkułu sanockiego obrazuje stan miejscowości po zniszczeniach wojen napoleońskich. Wieś liczyła 709 mieszkańców ogółem, było w niej 106 domów, 192 rodziny, 1 duchowny, 2 szlachciców, 89 chłopów zdolnych do służby wojskowej, 61 nieużytecznych mężczyzn do służby wojskowej, 1 szeregowy, 4 czasowo niezdolni do służby, 5 żonatych z dziećmi bez opieki, 4 wdowców, 144 chłopców do 14 lat, 41 chłopców w wieku od 15 do 17 lat, 356 kobiet i dziewcząt, 153 mężczyzn żonatych, 200 osób nieobecnych podczas spisu (uciekli). W inwentarzu spisano ponadto 15 koni ( w tym 11 klaczy i 4 wałachy) 132 woły i 85 krów. We wsi w ogóle nie było owiec. 1919 r. - w połowie marca polski oddział totmistrza Bogusza z Ustrzyk Dolnych (30 piechoty i 40 kawalerzystów) przez Łobozew podszedł skrycie nocą pod Teleśnicę Oszwarową, bez strzału zdjął warty i wziął do niewoli sztab ukraińskiej jednostki mającej nazajutrz uderzyć na Ustrzyki Dolne. Po zaciętej nocnej walce Ukraińcy zostali rozbici i rozproszeni, lecz oddział rotmistrza Bogusza stracił też wielu ludzi. Do ataku na Ustrzyki nie doszło. 1921 r. – wieś liczyła 168 domów i 1088 mieszkańców (701 greko-katolików, 342 rzymsko-katolików, 45 Żydów wyznania mojżeszowego). We wsi pracowała cegielnia i browar. 1945-1951 r. – miejscowość znajdowała się w granicach ZSRR. Po powrocie do Polski osiedlili się w niej przybysze z Sokalszczyzny, Rzeszowszczyzny i Kieleckiego. Zabytki:
  1. Dwór – z II poł. XIX wieku (duży, parterowy, murowany) zbudowany przez Leszczyńskich otoczony parkiem podworskim. Obecnie znajduje się w nim szkoła podstawowa. Obiekt położony jest na platformie ziemnej usytuowanej na stoku w rozwidleniu dróg i potoku. Właściwe ogrody rozplanowane były na osi dworu i podjazdu oraz głównej drogi dojazdowej. Całość otaczał park dworski przechodzący w naturalny las, w którym w drzewostanach jodłowo-bukowych widnieją do dziś sylwetki prawie wszystkich drzew krajowych.
  2. Kaplica Św. Antoniego zbudowana ok. 1920 r. z ołtarzykiem z I poł. XVII w. we wnętrzu.
  3. Jednonawowy drewniany kościół rz. kat. p.w. Najświętszego Serca Jezusa wzniesiony w połowie XIX wieku konstrukcji zrębowej.
Pomniki przyrody: W miejscu dworu ocalały: stare brzozy (220 cm), lipy, klony, graby, świerki pospolite (230 cm), okazałe pomnikowe lipy szerokolistne, dęby szypułkowe. Już na granicy lasu rośnie okazały dąb szypułkowy – pomnik przyrody (400 cm), a w rozległych kwaterach drzew owocowych najokazalsze jabłonie osiągają 280 cm obwodu. W dolnych partiach ogrodu, już przy drodze do Teleśnicy, rosną majestatyczne modrzewie. Ogrody i dwór wtopione są dziś w naturalny krajobraz leśny. Trzy kilkusetletnie lipy i dąb ( na wschód od dworu) w miejscu po cerkwi z 1846 r. Miejsca martyrologii: Pomnik z tablicą upamiętniającą śmierć 11 mieszkańców wsi zamordowanych w 1944 r. przez hitlerowców. Opracował Stanisław Orłowski
Pokaż obiekty z miejscowości Łobozew

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica